Tre fördelar med att anlita ett bemanningsföretag

bemanningsföretag

Företagets personalstyrka är en bärande resurs för verksamheten och är många gånger den viktigaste för en gynnsam tillväxt. Dock utgör det ofta även en av de största kostnadsposterna i den totala budgeten, vilket gör det extra viktigt att rätt person är på plats.

Har du någon gång varit involverad i en rekryteringsprocess vet du hur resurskrävande det kan vara såväl tidsmässigt, som ekonomiskt. Många upplever det som svårt att hitta rätt kompetens, men genom att ta hjälp av ett bemanningsföretag kan man istället lägga fokus på det man gör absolut bäst.

Därför ska du ta hjälp av ett bemanningsföretag

Det är flexibelt. Alla företag blir någon gång mer eller mindre utsatta för olika situationer där behov av olika  karaktär och omfattning förändras. Under högsäsong är ett stående behov att stärka personalstyrkan, vilket å andra sidan under lågkonjunktur kan kännas igen som överskott av personal. Att behöva anställa eller säga upp personal kan vara besvärligt, dyrt och tidskrävande. Med ett bemanningsföretag tillsätts personal efter behov där hela processen effektiviseras i samtliga led och säkerställer att rätt kompetens tillsätts.

Det är kostnadseffektivt. Genom att ta extern hjälp vid bemanning, betalar du bara när personalen är på plats eftersom bemanningsföretaget har arbetsgivaransvaret. Det betyder att de står för rekryteringen, personalhantering, löneadministration och eventuell sjuklön. En fast kostnad omvandlas därmed till en rörlig och du betalar inte för personal du inte behöver.

Det är träffsäkert. Ett bemanningsföretag har ofta tillgång till en bred kandidatbas och ett stort kontaktnät. som ger dem goda förutsättning att identifiera rätt person för ditt företag.

De är rutinerade inom intervju- och urvalsteknik, vilket gör dem skickliga på att bedöma kompetens och lämplighet. För dig innebär detta en dämpad risk då bemanningsföretag ger garanti på att personalen besitter den efterfrågade kompetensen.

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *