Kränkande särbehandling på jobbet

kränkande särbehandling på jobbet

Ett av de största problemen hos företag och organisationer, och en av samhällets största utmaningar idag, är kränkande särbehandling på jobbet. Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för olika slags beteenden som aldrig ska accepteras på jobbet. Det leder till ohälsa i arbetsmiljön, svårigheter att samarbeta, svårigheter för organisationen att utvecklas samt stress bland de anställda.

Konsekvenser av kränkande särbehandling

Men kränkande särbehandling på jobbet får framförallt konsekvenser för den enskilda arbetstagaren. Den som utsätts för exempelvis mobbning, utfrysning, trakasserier, förtal, förolämpningar och kritik inför andra drabbas av såväl fysiska som psykiska åkommor. Det kan handla om stress, ångest, utmattningssyndrom, sömnproblem eller värk i magen. Dessa problem leder i värsta fall till sjukskrivning vilket drabbar hela organisationen, både vad gäller kompetensförlust men också ekonomiskt.

Förebygg kränkande särbehandling på jobbet

För att undvika problem kopplat till kränkande särbehandling är det viktigt att aktivt arbeta förebyggande på arbetsplatsen. Det är ofta flera bakomliggande faktorer som gör det möjligt för kränkande särbehandling att uppstå på en arbetsplats, exempelvis ett svagt ledarskap eller konflikter som förblivit olösta.

Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö som började gälla i mars 2016 säger att det är varje arbetsgivares ansvar att tydligt klargöra att kränkande särbehandling är oacceptabelt. Arbetsgivaren ska också ta fram en policy med riktlinjer för hur man hanterar och förebygger kränkande särbehandling och en tydlig definition på oacceptabelt beteende. Hur policyn exakt ska utformas är upp till varje arbetsgivare och chef, eftersom alla företag fungerar olika. Huvudsaken är att den är tydlig och förståelig för alla anställda.

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *