Factoring i Gävle

Det finns flera bolag i Gävle som tillhandahåller finansiella tjänster som kan underlätta för dig och ditt företag eller organisation om ni behöver utöka era likvida medel eller få till ett bättre kassaflöde. Factoring kan till exempel vara ett sätt för ert företag att snabba på kassaflödet. Som företagare finns där ingenting som är värre än klumpen i magen som uppstår till följd av en utebliven betalning. Med hjälp av factoring kan du dock få betalt upp till 90% av fakturabeloppet redan på fakturadagen. Factoring går till som så att finansbolaget i fråga köper din faktura redan på fakturadagen, finansbolaget...