Lån trots betalningsanmärkningar hos Kronofogden 0

Du kan låna trots tidigare betalningsanmärkningar

Visste du att du kan få finansiellt stöd trots tidigare skulder och betalningsanmärkningar hos Kronofogden? Nej, det är många som inte vet. Kanske för att många långivare inte lånar ut pengar till låntagare som har betalningsanmärkningar. Men det finns dem som gör. Dessa långivare inriktar sig hellre på dina betalningsmöjligheter idag, snarare än hur de har sett ut tidigare. Bra, va? Så självklart kan du alltså låna trots tidigare skulder. Den personliga ekonomin kan ha varit instabil tidigare, men är ordnad idag. För många innebär dessutom inte tidigare skulder hos Kronofogden nödvändigtvis att ekonomin inte varit god, utan snarare att...

kränkande särbehandling på jobbet 0

Kränkande särbehandling på jobbet

Ett av de största problemen hos företag och organisationer, och en av samhällets största utmaningar idag, är kränkande särbehandling på jobbet. Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för olika slags beteenden som aldrig ska accepteras på jobbet. Det leder till ohälsa i arbetsmiljön, svårigheter att samarbeta, svårigheter för organisationen att utvecklas samt stress bland de anställda. Konsekvenser av kränkande särbehandling Men kränkande särbehandling på jobbet får framförallt konsekvenser för den enskilda arbetstagaren. Den som utsätts för exempelvis mobbning, utfrysning, trakasserier, förtal, förolämpningar och kritik inför andra drabbas av såväl fysiska som psykiska åkommor. Det kan handla om stress, ångest, utmattningssyndrom, sömnproblem...